Chính sách quyền riêng tư

 1. Tại V7 Website, chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân của khách hàng. Đây là văn bản pháp lý, trong đó nêu rõ cách thức trang web demo của Kzing xử lý dữ liệu được thu thập và xác minh danh tính của khách hàng. Chính sách Bảo mật này là một phần của các quy tắc và quy định và chính sách này nên được đọc cùng với các quy tắc và quy định.
 2. V7 Website sẽ cố gắng bảo vệ tất cả thông tin cá nhân của bạn và sẽ không bán lại hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu có liên quan nào cho bên thứ ba.
 3. Khi đăng ký tài khoản tại Trang web V7, bạn đồng ý rằng khi bạn đang duyệt trang web, bạn đã hoàn toàn hiểu và chấp nhận các quy tắc sử dụng chi tiết được nêu trong chính sách này.
 4.  
 5. Nhóm trang web V7 không cho phép gửi thư rác và chúng tôi sẽ không bao giờ gửi những email không mong muốn cho bạn. Bạn có thể nhận được một số email được gửi định kỳ để cập nhật cho bạn thông tin và dịch vụ về các sản phẩm trang web demo Kzing. Những email này sẽ giúp bạn tận hưởng đầy đủ các dịch vụ của trang web này khi các hoạt động khuyến mãi mới, vui nhộn và thú vị được đưa ra.
 6. Trang web V7 sử dụng các tệp dữ liệu nhỏ, được gọi là "cookie" cho khách truy cập khi truy cập trang web này. Để duyệt nhanh hơn và dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ sử dụng thông báo "cuộc trò chuyện" tạm thời để ghi lại thông tin. Các cookie này sẽ tự động biến mất sau khi khách hàng tắt trình duyệt.
 7.  
 8. Hầu hết các trình duyệt Internet sẽ tự động nhận cookie, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc hiển thị vị trí nơi cookie được tạo. Một số dịch vụ của trang web này phải có cookie để có quyền truy cập.
 9.  
 10. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để biên dịch dữ liệu ẩn danh, nó đang được sử dụng để hiểu cách khách hàng sử dụng Trang web V7 và cải thiện cấu trúc trang (chúng tôi không thể xác định danh tính của bạn theo cách này).
 11.  
 12. Cookie và mã nhúng cung cấp số liệu thống kê chung và phi cá nhân để duyệt các trang của trang web này. V7 Website sẽ sử dụng những thông tin đó để cải thiện dịch vụ khách hàng.
 13. Chúng tôi có thể cung cấp cho Trang web V7 hoặc công ty liên kết có liên quan dữ liệu mà bạn đã cung cấp (hoặc thu thập từ bạn), nhưng chỉ cho các mục đích được mô tả trong chính sách này.
 14. Nếu tất cả tài sản (hoặc phần lớn) của Trang web Kzing đang được sử dụng để vận hành đã được bên thứ ba mua lại, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho bên mua để bên mua có thể tiếp tục cung cấp cùng một dịch vụ.
 15.  
 16. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ cơ sở dữ liệu khách hàng của mình, trong đó chỉ những nhân viên nội bộ hạn chế mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, mỗi khách hàng cũng có trách nhiệm ngăn chặn mọi kết nối trái phép, để đảm bảo rằng không ai có thể sử dụng tài khoản Trang web V7 của bạn. Khi bạn đóng cửa sổ V7 Website, hãy nhớ đăng xuất hoặc thoát khỏi V7 Website, và giữ an toàn mật khẩu của bạn để tránh bị rò rỉ.
 17. V7 Website có quyền cung cấp thông tin cho đơn vị bên ngoài khi pháp luật yêu cầu hoặc khi công ty thanh toán bên thứ ba và tổ chức tài chính do Kzing Exhibition Station lựa chọn được yêu cầu hoàn thiện thông tin để xác minh giao dịch của bạn.
 18. Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của giấy phép chơi game.
 19. Nếu V7 Website có chứa các liên kết đến các trang khác, điều này sẽ dành cho mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo mật hoặc nội dung của trang web liên quan.
 20.  
 21. V7 Website có quyền cập nhật và sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi đều có giá trị ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức.
 22.  
 23. Chính sách bảo mật này đã được cập nhật vào tháng 10 năm 2014.
X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS